Galeria

Kurs Pierwszej Pomocy 2015

W dniu 20.09.2015 r. trenerzy oraz asystenci Naszego klubu uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez wyspecjalizowaną firmę w tej dziedzinie. Kurs podzielony był na część teoretyczną oraz praktyczną. Całość trwała blisko 5 godzin. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym. 

Corocznie jako klub organizujemy takie szkolenia, ponieważ chcemy podnosić poziom wyszkolenia Naszych trenerów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Strona 1 z 1


Facebook