Liczebniki Koreańskie

1 – HANA (czyt. hana)

2 – DUL (czyt. tul)

3 – SET (czyt. set)

4 – NET (czyt. net)

5 – DASOT (czyt. tasot)

6 – YASOT (czyt. jasot)

7 – ILGOP (czyt. ilgop)

8 – YODUL (czyt. jodol)

9 – AHOP (czyt. ahop)

10 – YOL (czyt. jol)

 

Zobacz też inne artykuły: