Układy Formalne

W Taekwon-do ITF istnieją 24 układy formalne symbolizujące 24 godziny doby. Oprócz nich możemy wyróżnić ćwiczenia mające wprowadzić adeptów Taekwon-do w świat układów formalnych tzw. wstępy do układów.

 

Przed układy:

Saju Jirugi (uderzenie w 4 strony świata)

Saju Makgi (blok w 4 strony świata)

Układy formalne na stopnie uczniowskie Cup:

Chon-Ji Tul (19 ruchów) -  oznacza dosłownie "niebo i ziemię". Na dalekim wschodzie układ tłumaczony jest jako stworzenie świata lub początek ludzkiej historii. Układ ten składa się z dwóch podobnych do siebie części, pierwsza przedstawia niebo a druga ziemię. 

Dan-Gun Tul (21 ruchów) - legendarny założyciel Korei w 2333 roku p.n.e.

Do-San Tul (24 ruchy) -  pseudonim patrioty Ahn Chang-Ho (1876-1938). 24 ruchy reprezentują całe jego życie, które poświęcił na rozwijanie edukacji w Korei.

Won-Hyo Tul (28 ruchów) - mnich, który wprowadził buddyzm do Korei w roku 686 n.e.

Yul-Gok Tul (38 ruchów) -  pseudonim wielkiego filozofa i uczonego, miał przydomek konfucjusza Korei. 38 ruchów tego układu odnosi się do miejsca jego urodzenia na 38 stopniu szerokości geograficznej.

Joong-Gun Tul (32 ruchy) - nazwa pochodzi od patrioty Ahn Joong-Gun, który zamordował Hiro-Bumi Ito, pierwszego japońskiego generała - gubernatora Korei. Odegrał on ogromną rolę w koreańsko-japońskim połączeniu. 32 ruchy w tym układzie symbolizują wiek Ahn Joon-Gun w momencie, gdy został stracony w więzieniu Lui-Shung w 1810 roku n.e.

Toi-Gye Tul (37 ruchy) - pseudonim wybitnego uczonego Yi Hwang (XVIw.), wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. 37 ruchów związane jest z miejscem jego narodzin na 37 stopniu szerokości geograficznej.

Hwa-Rang Tul (29 ruchów) - oznacza "kwiat młodości". Nazwa pochodzi od grupy młodych arystokratów, wojowników z królestwa Silla. Ilość 29 ruchów odnosi się do 29 dywizji piechoty w której służył gen. Choi Hong Hi. W czasie wojskowej służby generał tworzył podstawy obecnego Taekwon-do, a dywizję szkolił jako ówczesnych wojowników Hwarang.

Choong-Moo Tul (30 ruchów) - nazwa pochodzi od imienia wielkiego admirała Yi Soon-Si z dynastii Yi. Admirał był wynalazcą pierwszego uzbrojonego statku bojowego "Kobukson", będącym pierwowzorem dzisiejszych łodzi podwodnych. Układ kończy się uderzeniem lewej ręki, która symbolizuje żal z powodu niesprawiedliwej śmierci admirała. Yi Soon-Si został niesłusznie oskarżony o nielojalność wobec króla.

 

Układy formalne na stopnie mistrzowskie Dan:

Kwang-Gae Tul (39 ruchów)

Po-Eun Tul (36 ruchów)

Ge-Baek Tul (44 ruchy)

Eui-Am Tul (45 ruchów)

Choong-Jang Tul (52 ruchy)

Ju-Che Tul (45 ruchów)

Sam-Il Tul (33 ruchy)

Yoo-Sin Tul (68 ruchów)

Choi-Yong Tul (46 ruchów)

Yon-Gae Tul (49 ruchów)

Ul-Ji Tul (42 ruchy)

Moon-Moo Tul (61 ruchów)

So-San Tul (72 ruchy)

Se-Jong Tul (24 ruchy)

Tong-Il Tul (56 ruchów)

Zobacz też inne artykuły: